Młodzi i starsi

Opieka nad dziećmi

 • 9 żłobków (179 dzieci)
 • 9 przedszkoli z 19 grupami (485 dzieci)
 • 6 świetlic z opieką nad dziećmi szkolnymi (340 dzieci)

Szkoły

 • szkoły podstawowe w Wendelsteinie, Röthenbachu, Großschwarzenlohe i Kleinschwarzenlohe
 • szkoła średnia z całodziennymi klasami
 • gimnazjum okręgowe
 • szkoła prywatna systemu Waldorf/Steiner

Młodzież

 • 37 placów zabaw dla dzieci
 • 6 boisk dla dzieci i młodzieży
 • 1 park generacji
 • biuro ds. dzieci i młodzieży z obszernym programem wakacyjnym
 • miejsce spotkań młodzieży „Downstairs“ z różnorodnymi ofertami
 • kościoły ewangelicki i katolicki oferują atrakcyjne grupy dla dzieci i młodzieży

Targi zawodowe

 • od ponad 20 lat gmina organizuje w współpracy ze szkołą średnią i zrzeszeniem przemysłowym coroczne targi zawodowe
 • ponad 60 firm z różnych branż (rzemiosło, przemysł, usługi, służba publiczna) prezentuje różne możliwości kształcenia w gminie

Seniorzy

 • 3 ośrodki dla seniorów i osób wymagających opieki, od opieki krótkoterminowej po miejsce stałego zamieszkania
 • prawie 30 lekarzy wszelkich specjalności
 • liczne oferty ze strony kościołów, stowarzyszeń i organizacji
 • coroczne popołudnie seniora w gminie z wyżywieniem i rozrywką
 • targi dla seniorów: impreza informacyjna dla generacji 60+, 50 wystawców prezentuje swoje produkty i usługi – ponadgeneracyjne oferty organizacji dobroczynnej AWO i Diakonii