Burmistrz i rada gminy

Rada gminna jest najważniejszym organem gminy Wendelstein.

Burmistrz jest również wybierany bezpośrednio przez mieszkańców na okres sześciu lat. Przewodniczy on radzie gminy targowej i komisjom.

Jego zadaniem jest pilnowanie interesów gminy w licznych dalszych gremiach i reprezentuje gminę Wendelstein na zewnątrz. Werner Langhans został w 2008 r. po raz pierwszy burmistrzem, a w 2014 r. został wybrany ponownie.

Na kadencję od 2014 r. do 2020 r. rada gminy wybrała spośród siebie Klausa Vogla na pierwszego a Willibalda Mildego na drugiego zastępcę burmistrza.

Spośród członków rady gminy wybrano Doris Neugebauer na pełnomocnika ds. partnerstwa.