Historia Wendelsteinu

Legenda

Do kraju przybyli Wendowie,
zawołali: "Tu obróć ten kamień!"
Tak oto została nazwana pierwsza budowla,
od tego momentu także Wendelstein.

Pochodzenie jest niewyjaśnione, przypuszczalnie od rzeki Schwarzach, która wijącą wstęgą opływa skałę przy kościele św. Jerzego.

Historia Wendelsteinu

 • zasiedlenie terenu już w epoce brązu
 • od XI wieku: powstanie dworu królewskiego nad rzeką Schwarzach
 • 1259 r.: pierwsza wzmianka w dokumentach
 • około 1325 r.: budowa kościoła św. Jerzego, pielgrzymka do św. Achahildis
 • od XIV wieku: utworzenie kuźni- młotowni i młynów szlifierskich, osiedlenie się nożowników i płatnerzy
 • od XVI wieku: Wendelstein należy w trzech czwartych do miasta Rzeszy Norymbergi i w jednej czwartej do margrabstwa Brandenburgii-Ansbachu; miejscowość otrzymuje prawa targowe
 • 1510 r.: wykonanie ołtarza Trzech Króli dla kościoła św. Jerzego przez Hansa Süßa z Kulmbachu
 • 1519 r.: Kunigunde Creutzer z gospodarstwa wychodzi za mąż za szewca i poetę Hansa Sachsa
 • 1523 r.: wprowadzenie reformacji, Wendelstein staje się ewangelicki
 • od 1595 r.: budowa młynu papierniczego
 • XIX wiek: industrializacja, przede wszystkim zwiększenie wydobycia piaskowca, osiedlanie się tokarzy w drewnie i wyoblarzy
 • 1806 r.: Wendelstein wchodzi w skład Królestwa Bawarii
 • 1818 r.: utworzenie browaru Wendelstein, duże uprawy chmielu wokół Wendelsteinu
 • 1843 r.: Kanał Ludwika Dunaj-Men (stary kanał)
 • 1870 - 1890 r.: burmistrzem jest Wilhelm Jegel, budowniczy Starego Ratusza, Hotelu Zdrojowego (dziś Nowy Ratusz), pięknej fontanny i Starej Szkoły (dziś Biblioteka)
 • 1886 - 1955: linia kolejowa do Feuchtu, najznamienitszy pasażer Konrad Adenauer w 1957 r.
 • po 1945 r.: napływ licznych wysiedleńców, przede wszystkim Niemców sudeckich
 • 1963 r.: budowa nowego kościoła katolickiego św. Mikołaja
 • 1971 r.: włączenie gminy Raubersried do Wendelsteinu
 • 1978 r.: reforma terytorialna - samodzielne gminy Wendelstein, Röthenbach, Großschwarzenlohe i Kleinschwarzenlohe tworzą nową gminę Wendelstein