. . Gemeindewerke Wendelstein Bücherei Medienkatalog Was erledige ich wo Förderprogramme Deutsch Francais Polski

Burmistrz i rada gminy


Rada gminna jest najważniejszym organem gminy Wendelstein.


Stanowi ona reprezentację obywateli gminy i jest wybierana na okres sześciu lat. Aktualna kadencja rozpoczęła się dnia 1 maja 2014 r. i kończy się 30 kwietnia 2020 r.

120503 (1) Neues Rathaus

Nowy ratusz


170403 Sitzungssaal (09)

Sala konferencyjna

Rada gminy składa się z burmistrza i 24 honorowych radnych. Do gremium należy także doradczo zawodowy radny gminy.


Gremium to podejmuje decyzje we wszystkich istotnych sprawach gminy Wendelstein, o ile nie jest dla nich właściwa jedna z komisji (komisja finansowa i główna, komisja budowlano-środowiskowa, komisja ds. kultury i socjalnych) lub burmistrz.


MGR Gruppenbild1 Mai14 FotoBlende11

Rada gminy 2014


Burmistrz jest również wybierany bezpośrednio przez mieszkańców na okres sześciu lat. Przewodniczy on radzie gminy targowej i komisjom.


Jego zadaniem jest pilnowanie interesów gminy w licznych dalszych gremiach i reprezentuje gminę Wendelstein na zewnątrz. Werner Langhans został w 2008 r. po raz pierwszy burmistrzem, a w 2014 r. został wybrany ponownie.

170911 KiJu (18) BgM Sprechstunde

Konferencja


160913 TdJ St. Junien 123

Wyjazd rowerowy do Saint- Junien

Na kadencję od 2014 r. do 2020 r. rada gminy wybrała spośród siebie Klausa Vogla na pierwszego a Willibalda Mildego na drugiego zastępcę burmistrza.


Spośród członków rady gminy wybrano Doris Neugebauer na pełnomocnika ds. partnerstwa.


powrót

Letzte Änderung: 02.10.2017 14:42 Uhr